HLK:N VALMENNUKSEN SÄÄNNÖT

Vahvistaessaan paikan talvikauden 2018-2019 harjoitusryhmissä pelaaja sitoutuu noudattamaan seuraavia sääntöjä:

 

1. Kausi

Kausi alkaa aikuisilla aikaisintaan 13.8.2018 ja junioreilla aikaisintaan 3.9.2018. Junioreiden kausi päättyy 2.6.2019, aikuisten kausi päättyy 16.6.2019. Harjoituksia järjestetään koko kauden ajan lukuunottamatta tiettyjä loma-aikoja ja pyhäpäiviä (mm. joulu). Poikkeuksista harjoituksissa tiedotetaan HLK:n kotisivujen etusivulla. Valmennus jatkuu samoissa ryhmissä kevätkaudelle 2019 ilman erillistä ilmoitusta.

 

2. Harjoittelun lopettaminen kesken kauden

Valmennuksessa pelaaja sitoutuu 2018-2019 harjoituskauteen kuukauden irtisanomisajalla.

Pitkäkestoisen (yli 1kk) sairastumisen tai loukkaantumisen sattuessa pelaajan ei tarvitse maksaa harjoitusmaksuja kahden viikon omavastuun ylittävältä osalta. Tätä varten pitää esittää lääkärintodistus. Omavastuu lasketaan ilmoituspäivästä.

 

3. Harjoitusryhmä ja sen vaihtaminen

Pelaajalle ilmoitetaan kauden alussa oma ryhmä, jonka harjoituksiin hänellä on oikeus osallistua. Omaa ryhmää voi vaihtaa kauden aikana, jos jossain toisessa ryhmässä on tilaa. Tällöin harjoitusmaksut muutetaan uuden ryhmän harjoituskertojen mukaiseksi vaihtopäivästä alkaen.

 

4. Harjoitusmaksut

Talvikauden harjoitusmaksut muodostuvat siten, että kauden aikana toteutuneet harjoitustunnit kerrotaan tuntihinnalla, jonka suuruus riippuu pelaajan iästä. Pääsääntöisesti tuntihinnan suuruus kasvaa iän lisääntyessä. Toteutuneisiin harjoitustunteihin vaikuttavat viikottainen harjoitusmäärä sekä pyhäpäivien ja lomien vuoksi perutut tunnit. Harjoitusviikkoja on kaudessa 36-42. Laskutettaviin harjoitustunteihin ei sen sijaan vaikuta se, kuinka monta kertaa pelaaja on paikalla harjoituksissa.

 

5. Harjoitusmaksujen maksaminen

Pelaaja (alle 18-vuotialla pelaajan huoltaja) sitoutuu maksamaan kohdassa 4 määritetyt harjoitusmaksut. Velvollisuuteen ei vaikuta se, kuinka monta kertaa pelaaja on ollut paikalla harjoituksissa.

Kauden laskutus tapahtuu neljässä osassa pelaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Jos pelaaja tarvitsee laskutuksessa erityisjärjestelyjä, hänen tulee olla yhteydessä sähköpostitse oman valmennustoimintansa vastaavaan.

Sähköpostiosoitemuutoksista tulee ilmoittaa viipymättä omalle valmennustoimintavastaavalle.

 

6. Poissaolot ja niiden korvaaminen

Juniorivalmennuksessa poissaoloja voi korvata erikseen ilmoitettavalla tavalla kauden aikana.

Aikuisvalmennuksessa poissaoloja korvataan käytössä olevalla krediittijärjestelmällä. Poissaolojen korvaus on näin ollen pelaajan vastuulla. Krediitit ovat voimassa aina kuluvan valmennuskauden.

Pitkäaikaisissa poissaoloissa pelaajalla on mahdollisuus saada vapautus maksuista kohdassa 2 ilmoitetuin ehdoin.

 

7. Tiedotus

Valmennukseen liittyvistä asioista tiedotetaan ensisijaisesti seuran kotisivuilla www.hlk.fi

 

8. Jäsenyys

Valmennusta järjestetään vain HLK:n jäsenille. Aloittaessaan harjoittelun seuran harjoitusryhmissä pelaaja liittyy automaattisesti jäseneksi ja sitoutuu maksamaan jäsenmaksun.

Jäsenmaksu on voimassa aina kalenterivuoden. Aloitettuaan valmennustoiminnassa 1.7. jälkeen, on velvollinen maksamaan vain 1/2-vuoden jäsenmaksun.

 

9. Asiakastiedot

Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Käytämme asiakastietoja asiakassuhteiden hoitamiseen. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. HLK:n jäsen- ja asiakasrekisterin tietosuojaseloste

 

10. Valokuvaus

Kauden aikana saatetaan satunnaisesti kuvata harjoituksia seuran mainontaa varten. Mikäli pelaajasta ei saa käyttää valokuvia HLK:n mainonnassa ja julkaisuissa tulee siitä erikseen ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen toimisto@hlk.fi .