[vc_row][vc_column][cmsheaing heading_text=”HLK:N VALMENNUKSEN SÄÄNNÖT” heading_tag=”h2″ heading_padding=”0px” heading_style=”style3″ heading_line_width=”170px” heading_line_h=”1px” heading_line_color=”#000000″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Vahvistaessaan paikan talvikauden 2019-2020 harjoitusryhmissä pelaaja sitoutuu noudattamaan seuraavia sääntöjä:

 

1. Kausi

Syyskausi alkaa aikuisilla aikaisintaan 12.8.2019 ja junioreilla aikaisintaan 26.8.2019 ja päättyy 22.12.2019. Junioreiden kevätkausi alkaa 7.1.2020 ja päättyy 30.5.2020, aikuisten kevätkausi alkaa 2.1.2020 ja päättyy 14.6.2020. Harjoituksia järjestetään koko kauden ajan lukuunottamatta tiettyjä loma-aikoja ja pyhäpäiviä (mm. joulu). Poikkeuksista harjoituksissa tiedotetaan HLK:n kotisivujen etusivulla. Valmennus jatkuu samoissa ryhmissä kevätkaudelle 2020 ilman erillistä ilmoitusta.

 

2. Harjoittelun lopettaminen kesken kauden

Valmennuksessa pelaaja sitoutuu 2019-2020 harjoituskauteen kuukauden irtisanomisajalla.

Pitkäkestoisen (yli 1kk) sairastumisen tai loukkaantumisen sattuessa pelaajan ei tarvitse maksaa harjoitusmaksuja kahden viikon omavastuun ylittävältä osalta. Tätä varten pitää esittää lääkärintodistus. Omavastuu lasketaan ilmoituspäivästä.

 

3. Harjoitusryhmä ja sen vaihtaminen

Pelaajalle ilmoitetaan kauden alussa oma ryhmä, jonka harjoituksiin hänellä on oikeus osallistua. Omaa ryhmää voi vaihtaa kauden aikana, jos jossain toisessa ryhmässä on tilaa. Tällöin harjoitusmaksut muutetaan uuden ryhmän harjoituskertojen mukaiseksi vaihtopäivästä alkaen.

 

4. Harjoitusmaksut

Talvikauden harjoitusmaksut muodostuvat juniori- ja aikuisvalmennuksessa sekä HLK Challenger:ssa siten, että kauden aikana toteutunut harjoitustuntimäärä kerrotaan tuntihinnalla. U10:ssä harjoitusmaksujen suuruus ja tuntihinnat määräytyvät harjoituskertojen määrän mukaan. Toteutuneisiin harjoitustunteihin vaikuttavat viikottainen harjoitusmäärä sekä pyhäpäivien ja lomien vuoksi perutut tunnit. Laskutettaviin harjoitustunteihin ei sen sijaan vaikuta se, kuinka monta kertaa pelaaja on paikalla harjoituksissa. Talvikauden aikana on 36-42 harjoitusviikkoa.

Kilpavalmennuksessa käytetään tuntihintojen sijaan kausihintoja.

 

5. Harjoitusmaksujen maksaminen

Pelaaja (alle 18-vuotialla pelaajan huoltaja) sitoutuu maksamaan kohdassa 4 määritetyt harjoitusmaksut. Velvollisuuteen ei vaikuta se, kuinka monta kertaa pelaaja on ollut paikalla harjoituksissa.

Kauden laskutus tapahtuu neljässä erässä, kaksi erää syksyllä ja kaksi keväällä, pelaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Jos pelaaja tarvitsee laskutuksessa erityisjärjestelyjä, hänen tulee olla yhteydessä sähköpostitse oman valmennustoimintansa vastaavaan.

Sähköpostiosoitemuutoksista tulee ilmoittaa viipymättä omalle valmennustoimintavastaavalle.

 

6. Poissaolot ja niiden korvaaminen

Juniorivalmennuksessa poissaoloja voi korvata erikseen ilmoitettavalla tavalla kauden aikana.

Aikuisvalmennuksessa poissaoloja korvataan käytössä olevalla krediittijärjestelmällä. Poissaolojen korvaus on näin ollen pelaajan vastuulla. Krediitit ovat voimassa aina kuluvan valmennuskauden.

Pitkäaikaisissa poissaoloissa pelaajalla on mahdollisuus saada vapautus maksuista kohdassa 2 ilmoitetuin ehdoin.

 

7. Tiedotus

Valmennukseen liittyvistä asioista tiedotetaan ensisijaisesti seuran kotisivuilla www.hlk.fi

 

8. Jäsenyys

Valmennusta järjestetään vain HLK:n jäsenille. Aloittaessaan harjoittelun seuran harjoitusryhmissä pelaaja liittyy automaattisesti jäseneksi ja sitoutuu maksamaan jäsenmaksun.

Jäsenmaksu on voimassa aina kalenterivuoden, mutta jatkuu automaattisesti seuraavalle vuodelle, jos pelaaja ei erikseen irtisano jäsenyyttään. Aloitettuaan valmennustoiminnassa 1.7. jälkeen, pelaaja on velvollinen maksamaan vain 1/2-vuoden jäsenmaksun.

Halutessaan erota seurasta, pelaajan/huoltajan tulee erikseen irtisanoa jäsenyys lähettämällä irtisanoutumissähköposti osoitteeseen toimisto@hlk.fi.

 

9. Asiakastiedot

Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Käytämme asiakastietoja asiakassuhteiden hoitamiseen. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. HLK:n jäsen- ja asiakasrekisterin tietosuojaseloste

 

10. Valokuvaus

Kauden aikana saatetaan satunnaisesti kuvata harjoituksia seuran mainontaa varten. Mikäli pelaajasta ei saa käyttää valokuvia HLK:n mainonnassa ja julkaisuissa tulee siitä erikseen ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen toimisto@hlk.fi .[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]