HLK:N AIKUISVALMENNUKSEN SÄÄNNÖT

Hyväksyessään harjoitusajan talvikauden 2021-2022 harjoitusryhmissä pelaaja sitoutuu noudattamaan seuraavia sääntöjä:


1. Kausi


Valmennuksen talvikausi on jaettu syyskauteen ja kevätkauteen. Aikuisvalmennuksen syyskausi alkaa aikaisintaan 16.8.2021 ja päättyy 22.12.2021, kevätkausi alkaa 3.1.2022 ja päättyy 19.6.2022. Harjoituksia järjestetään koko kauden ajan lukuun ottamatta seuraavia loma-aikoja ja pyhäpäiviä: itsenäisyyspäivä 6.12.2021, joululoma 23.12.2021-2.1.2022, loppiainen 6.1.2022, pääsiäinen 15.-18.4.2022 ja vappu 30.4.-1.5.2022. Poikkeuksista harjoituksissa tiedotetaan HLK:n kotisivujen etusivulla. Valmennus jatkuu samoissa ryhmissä kevätkaudelle 2022 ilman erillistä ilmoitusta.

2. Harjoittelun lopettaminen kesken kauden


Aikuisvalmennuksessa pelaaja sitoutuu 2021-2022 harjoituskauteen kuukauden irtisanomisajalla. Lopettamisilmoitus tulee lähettää kirjallisena sähköpostitse osoitteeseen marko.miettinen@hlk.fi. Pelaaja on velvollinen maksamaan valmennusmaksut irtisanomisajalta.

3. Sairauspoissaolot kauden aikana


Sairauspoissaoloissa HLK:lla on käytössä kahden viikon omavastuuaika. Pitkäkestoisen sairastumisen tai loukkaantumisen sattuessa pelaajan ei tarvitse maksaa harjoitusmaksuja kahden viikon omavastuun ylittävältä osalta. Tätä varten pitää esittää lääkärintodistus. Omavastuu lasketaan ilmoituspäivästä ja ilmoitus tehdään sähköpostitse osoitteeseen marko.miettinen@hlk.fi.

4. Harjoitusryhmä ja sen vaihtaminen


Pelaajalle ilmoitetaan kauden alussa oma ryhmä, jonka harjoituksiin hänellä on oikeus osallistua. Omaa ryhmää voidaan vaihtaa kauden aikana, jos jossain toisessa sopivassa ryhmässä on tilaa. Tällöin harjoitusmaksut muutetaan uuden ryhmän harjoituskertojen mukaiseksi vaihtopäivästä alkaen.

5. Harjoitusmaksut


Talvikauden harjoitusmaksut muodostuvat aikuisvalmennuksessa siten, että kauden aikana seuran puolelta toteutunut harjoitustuntimäärä kerrotaan tuntihinnalla. Toteutuneisiin harjoitustunteihin vaikuttavat viikoittainen harjoitusmäärä sekä pyhäpäivien ja lomien vuoksi perutut tunnit. Laskutettaviin harjoitustunteihin ei sen sijaan vaikuta se, kuinka monta kertaa pelaaja on paikalla harjoituksissa. Talvikauden aikana on 36-42 harjoitusviikkoa.

6. Harjoitusmaksujen maksaminen


Pelaaja sitoutuu maksamaan kohdassa 5 määritetyt harjoitusmaksut. Velvollisuuteen ei vaikuta se, kuinka monta kertaa pelaaja on ollut paikalla harjoituksissa.

Kauden laskutus tapahtuu neljässä erässä, kaksi erää syksyllä ja kaksi keväällä, pelaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Jos pelaaja tarvitsee laskutuksessa erityisjärjestelyjä, hänen tulee olla yhteydessä sähköpostitse aikuisvastaava Marko Miettiseen, marko.miettinen@hlk.fi.

Sähköpostiosoitemuutoksista tulee ilmoittaa viipymättä omalle valmennustoimintavastaavalle.


7. Poissaolot harjoituksista ja niiden korvaaminen


Aikuisvalmennuksessa poissaoloja korvataan käytössä olevalla krediittijärjestelmällä. Poissaolojen korvaus on näin ollen pelaajan vastuulla. Krediitit ovat voimassa aina kuluvan valmennuskauden.

Pitkäaikaisissa poissaoloissa pelaajalla on mahdollisuus saada vapautus maksuista kohdassa 3 ilmoitetuin ehdoin.


8. Tiedotus


Valmennukseen liittyvistä asioista tiedotetaan ensisijaisesti seuran kotisivuilla www.hlk.fi sekä sähköpostitse.

9. Jäsenyys


Valmennusta järjestetään vain HLK:n jäsenille. Aloittaessaan harjoittelun seuran harjoitusryhmissä pelaaja liittyy automaattisesti jäseneksi ja sitoutuu maksamaan jäsenmaksun.

Jäsenyys on voimassa aina kalenterivuoden, mutta jatkuu automaattisesti seuraavalle vuodelle, jos pelaaja ei erikseen irtisano jäsenyyttään. Aloitettuaan valmennustoiminnassa 1.7. jälkeen, pelaaja on velvollinen maksamaan vain 1/2-vuoden jäsenmaksun.

Halutessaan erota seurasta, pelaajan/huoltajan tulee erikseen irtisanoa jäsenyys lähettämällä irtisanoutumissähköposti osoitteeseen toimisto@hlk.fi.


10. Asiakastiedot


Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Käytämme asiakastietoja asiakassuhteiden hoitamiseen. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. HLK:n jäsen- ja asiakasrekisterin tietosuojaseloste

11. Valokuvaus


Kauden aikana saatetaan satunnaisesti kuvata harjoituksia seuran mainontaa varten. Mikäli pelaajasta ei saa käyttää valokuvia HLK:n mainonnassa ja julkaisuissa tulee siitä erikseen ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen toimisto@hlk.fi .