HLK:N VALMENNUKSEN SÄÄNNÖT - Juniorivalmennus, U10-Keltaiset ja U10-Minit

Hyväksyessään harjoitusajan talvikauden 2021-2022 harjoitusryhmissä pelaaja/pelaajan huoltaja sitoutuu noudattamaan seuraavia sääntöjä:


1. Kausi


Valmennuksen talvikausi on jaettu syyskauteen ja kevätkauteen. Syyskausi alkaa 30.8.2021 ja päättyy 22.12.2021, kevätkausi alkaa 10.1.2022 ja päättyy 5.6.2022. Harjoituksia järjestetään koko kauden ajan lukuun ottamatta seuraavia loma-aikoja ja pyhäpäiviä: itsenäisyyspäivä 6.12.2021, joululoma 23.12.2021-9.1.2022, talviloma 21.-27.2.2022, pääsiäinen 15.-18.4.2022, vappu 30.4.-1.5.2022 ja helatorstai 26.5.2022. Poikkeuksista harjoituksissa tiedotetaan HLK:n kotisivujen etusivulla. Valmennus jatkuu samoissa ryhmissä kevätkaudelle 2022 ilman erillistä ilmoitusta.

2. Harjoittelun lopettaminen kesken kauden


Valmennuksessa pelaaja/pelaajan huoltaja sitoutuu 2021-2022 harjoituskauteen kuukauden irtisanomisajalla. Lopettamisilmoitus tulee lähettää kirjallisena sähköpostitse Tapiolan osalta osoitteeseen esa.kinnune@hlk.fi ja Meilahden osalta osoitteeseen elisabeth.tramm@hlk.fi. Pelaaja/pelaajan huoltaja on velvollinen maksamaan valmennusmaksut irtisanomisajalta.

3. Sairauspoissaolot kauden aikana


Pitkäkestoisen sairastumisen tai loukkaantumisen sattuessa pelaajan/pelaajan huoltajan ei tarvitse maksaa harjoitusmaksuja kahden viikon omavastuun ylittävältä osalta. Tätä varten pitää esittää lääkärintodistus. Omavastuu lasketaan ilmoituspäivästä ja ilmoitus tehdään sähköpostitse osoitteeseen toimisto@hlk.fi.

4. Harjoitusryhmä ja sen vaihtaminen


Pelaajalle ilmoitetaan kauden alussa oma ryhmä, jonka harjoituksiin hänellä on oikeus osallistua. Omaa ryhmää voidaan vaihtaa kauden aikana, jos jossain toisessa sopivassa ryhmässä on tilaa. Tällöin harjoitusmaksut muutetaan uuden ryhmän harjoituskertojen mukaiseksi vaihtopäivästä alkaen.

5. Harjoitusmaksut


Talvikauden harjoitusmaksut muodostuvat juniorivalmennuksessa siten, että kauden aikana seuran puolelta toteutunut harjoitustuntimäärä kerrotaan tuntihinnalla. U10:ssä harjoitusmaksujen suuruus ja tuntihinnat määräytyvät viikoittaisten harjoituskertojen määrän mukaan. Laskutettaviin harjoitustunteihin vaikuttavat viikoittainen harjoitusmäärä sekä pyhäpäivien ja lomien vuoksi perutut tunnit, mutta laskutettaviin harjoitustunteihin ei sen sijaan vaikuta se, kuinka monta kertaa pelaaja on paikalla harjoituksissa. Talvikauden aikana on 34-38 harjoitusviikkoa.

6. Harjoitusmaksujen maksaminen


Pelaaja (alle 18-vuotialla pelaajan huoltaja) sitoutuu maksamaan kohdassa 5 määritetyt harjoitusmaksut. Velvollisuuteen ei vaikuta se, kuinka monta kertaa pelaaja on ollut paikalla harjoituksissa.

Kauden laskutus tapahtuu neljässä erässä, kaksi erää syksyllä ja kaksi keväällä, pelaajan/pelaajan huoltajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Jos pelaaja tarvitsee laskutuksessa erityisjärjestelyjä, hänen tulee olla yhteydessä sähköpostitse toimistoon, toimisto@hlk.fi.

Myös sähköpostiosoitemuutoksista tulee ilmoittaa viipymättä toimistoon.


7. Poissaolot harjoituksista ja niiden korvaaminen


Juniorivalmennuksessa ja HLK U10:ssä korvattaviksi laskettavia harjoituspoissaoloja ovat sairauspoissaolot. Perheen lomamatkojen tai muiden vastaavien omista menoista johtuvien poissaolojen vuoksi väliin jääneet harjoitukset eivät ole korvattavia. Sairauspoissaolot korvataan pääsääntöisesti seuran erikseen järjestäminä korvauspäivinä. Korvauspäivistä tiedotetaan seuran internet-sivuilla sekä sähköpostilla.

Pitkäaikaisissa poissaoloissa pelaajalla on mahdollisuus saada vapautus maksuista kohdassa 3 ilmoitetuin ehdoin.


8. Tiedotus


Valmennukseen liittyvistä asioista tiedotetaan ensisijaisesti seuran kotisivuilla www.hlk.fi sekä sähköpostitse.

9. Jäsenyys


Valmennusta järjestetään vain HLK:n jäsenille. Aloittaessaan harjoittelun seuran harjoitusryhmissä pelaaja liittyy automaattisesti jäseneksi ja sitoutuu maksamaan jäsenmaksun.

Jäsenmaksu on voimassa aina kalenterivuoden, mutta jatkuu automaattisesti seuraavalle vuodelle, jos pelaaja ei erikseen irtisano jäsenyyttään. Aloitettuaan valmennustoiminnassa 1.7. jälkeen, pelaaja on velvollinen maksamaan vain 1/2-vuoden jäsenmaksun.

Halutessaan erota seurasta, pelaajan/huoltajan tulee erikseen irtisanoa jäsenyys lähettämällä irtisanoutumissähköposti osoitteeseen toimisto@hlk.fi.


10. Asiakastiedot


Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Käytämme asiakastietoja asiakassuhteiden hoitamiseen. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. HLK:n jäsen- ja asiakasrekisterin tietosuojaseloste

11. Valokuvaus


Kauden aikana saatetaan satunnaisesti kuvata harjoituksia seuran mainontaa varten. Mikäli pelaajasta ei saa käyttää valokuvia HLK:n mainonnassa ja julkaisuissa tulee siitä erikseen ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen toimisto@hlk.fi .