HLK:N VALMENNUKSEN SÄÄNNÖT

Vahvistaessaan paikan talvikauden 2020-2021 harjoitusryhmissä pelaaja sitoutuu noudattamaan seuraavia sääntöjä:


1. Kausi


Valmennuksen talvikausi on jaettu syyskauteen ja kevätkauteen. Syyskausi alkaa aikuisilla aikaisintaan 17.8.2020 ja junioreilla aikaisintaan 31.8.2020 ja päättyy molemmilla 22.12.2020. Junioreiden kevätkausi alkaa 7.1.2021 ja päättyy 6.6.2021, aikuisten kevätkausi alkaa 4.1.2021 ja päättyy 20.6.2021. Harjoituksia järjestetään koko kauden ajan lukuunottamatta tiettyjä loma-aikoja ja pyhäpäiviä (mm. joulu). Poikkeuksista harjoituksissa tiedotetaan HLK:n kotisivujen etusivulla. Valmennus jatkuu samoissa ryhmissä kevätkaudelle 2021 ilman erillistä ilmoitusta.

2. Harjoittelun lopettaminen kesken kauden


Valmennuksessa pelaaja sitoutuu 2020-2021 harjoituskauteen kuukauden irtisanomisajalla.

Pitkäkestoisen (yli 1kk) sairastumisen tai loukkaantumisen sattuessa pelaajan ei tarvitse maksaa harjoitusmaksuja kahden viikon omavastuun ylittävältä osalta. Tätä varten pitää esittää lääkärintodistus. Omavastuu lasketaan ilmoituspäivästä.


3. Harjoitusryhmä ja sen vaihtaminen


Pelaajalle ilmoitetaan kauden alussa oma ryhmä, jonka harjoituksiin hänellä on oikeus osallistua. Omaa ryhmää voidaan vaihtaa kauden aikana, jos jossain toisessa sopivassa ryhmässä on tilaa. Tällöin harjoitusmaksut muutetaan uuden ryhmän harjoituskertojen mukaiseksi vaihtopäivästä alkaen.

4. Harjoitusmaksut


Talvikauden harjoitusmaksut muodostuvat juniori- ja aikuisvalmennuksessa sekä HLK Challenger:ssa siten, että kauden aikana toteutunut harjoitustuntimäärä kerrotaan tuntihinnalla. U10:ssä harjoitusmaksujen suuruus ja tuntihinnat määräytyvät harjoituskertojen määrän mukaan. Toteutuneisiin harjoitustunteihin vaikuttavat viikottainen harjoitusmäärä sekä pyhäpäivien ja lomien vuoksi perutut tunnit. Laskutettaviin harjoitustunteihin ei sen sijaan vaikuta se, kuinka monta kertaa pelaaja on paikalla harjoituksissa. Talvikauden aikana on 36-42 harjoitusviikkoa.

Kilpavalmennuksessa käytetään tuntihintojen sijaan kausihintoja.


5. Harjoitusmaksujen maksaminen


Pelaaja (alle 18-vuotialla pelaajan huoltaja) sitoutuu maksamaan kohdassa 4 määritetyt harjoitusmaksut. Velvollisuuteen ei vaikuta se, kuinka monta kertaa pelaaja on ollut paikalla harjoituksissa.

Kauden laskutus tapahtuu neljässä erässä, kaksi erää syksyllä ja kaksi keväällä, pelaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Jos pelaaja tarvitsee laskutuksessa erityisjärjestelyjä, hänen tulee olla yhteydessä sähköpostitse oman valmennustoimintansa vastaavaan.

Sähköpostiosoitemuutoksista tulee ilmoittaa viipymättä omalle valmennustoimintavastaavalle.


6. Poissaolot harjoituksista ja niiden korvaaminen


Juniorivalmennuksessa ja HLK U10:ssä korvattaviksi laskettavia harjotuspoissaoloja ovat sairauspoissaolot. Perheen lomamatkojen tai muiden vastaavien omista menoista johtuvien poissaolojen vuoksi väliin jääneet harjoitukset eivät ole korvattavia. Sairauspoissaolot korvataan pääsääntöisesti seuran erikseen järjestäminä korvauspäivinä. Korvauspäivistä tiedotetaan seuran internet-sivuilla sekä sähköpostilla.

Aikuisvalmennuksessa poissaoloja korvataan käytössä olevalla krediittijärjestelmällä. Poissaolojen korvaus on näin ollen pelaajan vastuulla. Krediitit ovat voimassa aina kuluvan valmennuskauden.

Pitkäaikaisissa poissaoloissa pelaajalla on mahdollisuus saada vapautus maksuista kohdassa 2 ilmoitetuin ehdoin.


7. Tiedotus


Valmennukseen liittyvistä asioista tiedotetaan ensisijaisesti seuran kotisivuilla www.hlk.fi

8. Jäsenyys


Valmennusta järjestetään vain HLK:n jäsenille. Aloittaessaan harjoittelun seuran harjoitusryhmissä pelaaja liittyy automaattisesti jäseneksi ja sitoutuu maksamaan jäsenmaksun.

Jäsenmaksu on voimassa aina kalenterivuoden, mutta jatkuu automaattisesti seuraavalle vuodelle, jos pelaaja ei erikseen irtisano jäsenyyttään. Aloitettuaan valmennustoiminnassa 1.7. jälkeen, pelaaja on velvollinen maksamaan vain 1/2-vuoden jäsenmaksun.

Halutessaan erota seurasta, pelaajan/huoltajan tulee erikseen irtisanoa jäsenyys lähettämällä irtisanoutumissähköposti osoitteeseen toimisto@hlk.fi.


9. Asiakastiedot


Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Käytämme asiakastietoja asiakassuhteiden hoitamiseen. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. HLK:n jäsen- ja asiakasrekisterin tietosuojaseloste

10. Valokuvaus


Kauden aikana saatetaan satunnaisesti kuvata harjoituksia seuran mainontaa varten. Mikäli pelaajasta ei saa käyttää valokuvia HLK:n mainonnassa ja julkaisuissa tulee siitä erikseen ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen toimisto@hlk.fi .