Yhteystiedot herokuva
hero_yhteystiedot

HLK VALMENNUSSÄÄNNÖT 2024-2025

Vastaanotettuaan harjoitusajan talvikauden 2024-2025 harjoitusryhmissä pelaaja/pelaajan huoltaja sitoutuu noudattamaan seuraavia sääntöjä:

Katso myös HLK:n VALMENNUSHINNASTO
(Valmennussäännöt 2023-2024 löydät sivun alareunasta)


1.Kausi

Valmennuksen harjoituskausi alkaa 12.8.2024 ja päättyy junioreilla 1.6.2024 ja aikuisilla 15.6.2025 

Huom! Harjoituksia ei pidetä

 • Itsenäisyyspäivänä 6.12.2024
 • Joululomalla 23.12.2024-1.1.2025
 • Loppiaisena 6.1.2025
 • Pääsiäisenä 18.4-21.4.2025
 • Vappuna 30.4.-1.5.2025
 • Helatorstaina 29.5.2025

Poikkeuksista harjoituksissa tiedotetaan HLK:n kotisivujen etusivulla. Valmennus jatkuu samoissa ryhmissä joululoman jälkeen ilman erillistä ilmoitusta.

 

2.Harjoittelun lopettaminen kesken kauden

Valmennuksessa pelaaja/pelaajan huoltaja sitoutuu 2024-2025 harjoituskauteen neljän viikon irtisanomisajalla. Lopettamisilmoitus tulee lähettää kirjallisena sähköpostitse Esa Kinnuselle esa.kinnunen@hlk.fi. Pelaaja/pelaajan huoltaja on velvollinen maksamaan valmennusmaksut irtisanomisajalta.
Irtisanomisaika lasketaan päivästä, jolloin lopettamisilmoitus on lähetetty. Kirjallinen ilmoitus lähetetään sähköpostitse. Huomioithan että seuran jäsenyys tulee irtisanoa erikseen. (kts. kohta 9)
 

3.Sairauspoissaolot kauden aikana

Pitkäkestoisen sairastumisen tai loukkaantumisen sattuessa pelaajan/pelaajan huoltajan ei tarvitse maksaa harjoitusmaksuja kahden viikon omavastuun ylittävältä osalta. Tätä varten pitää esittää lääkärintodistus. Omavastuu lasketaan ilmoituspäivästä ja ilmoitus tehdään sähköpostitse osoitteeseen esa.kinnunen@hlk.fi

 
4.Harjoitusryhmä ja sen vaihtaminen

Peliajat tulevat näkyviin Tennisclubiin, joka on HLK:n sähköinen asiakastili. Pelaajalle lähtee sähköposti/muu viesti, kun peliajat ovat nähtävillä Tennisclubissa. HLK:lla on oikeus veloittaa yhden kalenterikuukauden mukainen kuukauden pelimaksu hinnaston mukaisella viikkohinnalla, jos pelaaja ei ota vahvistettua valmennuspaikkaa vastaan ja jättää vahvistetun peliajan perumatta.
Omaa ryhmää voidaan vaihtaa kauden aikana, jos jossain toisessa sopivassa ryhmässä on tilaa. Tällöin harjoitusmaksut muutetaan uuden ryhmän harjoituskertojen mukaiseksi vaihtopäivästä alkaen.

 

5.Harjoitusmaksut

Talvikauden harjoitusmaksut muodostuvat juniorivalmennuksessa siten, että kauden aikana seuran puolelta toteutunut harjoitustuntimäärä kerrotaan tuntihinnalla. U10:ssä harjoitusmaksujen suuruus ja tuntihinnat määräytyvät viikoittaisten harjoituskertojen määrän mukaan. Laskutettaviin harjoitustunteihin vaikuttavat viikoittainen harjoitusmäärä sekä pyhäpäivien ja lomien vuoksi perutut tunnit, mutta laskutettaviin harjoitustunteihin ei sen sijaan vaikuta se, kuinka monta kertaa pelaaja on paikalla harjoituksissa.

 

6.Harjoitusmaksujen maksaminen

Pelaaja (alle 18-vuotialla pelaajan huoltaja) sitoutuu maksamaan kohdassa 5 määritetyt harjoitusmaksut. Velvollisuuteen ei vaikuta se, kuinka monta kertaa pelaaja on ollut paikalla harjoituksissa.
Kauden laskutus tapahtuu neljässä erässä, kaksi erää syksyllä ja kaksi keväällä, pelaajan/pelaajan huoltajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
Jos pelaaja tarvitsee laskutuksessa erityisjärjestelyjä, hänen tulee olla harjoitusmaksuihin liittyen yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen toimisto@hlk.fi.
Sähköpostiosoitemuutokset tulee tehdä tennisclubissa.


7. Poissaolot harjoituksista ja niiden korvaaminen

Juniorivalmennuksessa ja U10 toiminnassa poissaoloja korvataan käytössä olevalla Tennisclubin korvausjärjestelmällä. Poissaolojen korvaus on näin ollen pelaajan vastuulla. Varastossa olevat pelikerrat ovat voimassa kuluvan vuoden loppuun asti tai niin kauan kun pelaaja jatkaa HLK:n jäsenenä.
Pitkäaikaisissa poissaoloissa pelaajalla on mahdollisuus saada vapautus maksuista kohdassa 3 ilmoitetuin ehdoin.

 
8. Tiedotus

Valmennukseen liittyvistä asioista tiedotetaan ensisijaisesti seuran kotisivuilla www.hlk.fi sekä sähköpostitse.

 

9. Jäsenyys

Valmennusta järjestetään vain HLK:n jäsenille. Aloittaessaan harjoittelun seuran harjoitusryhmissä pelaaja liittyy automaattisesti jäseneksi ja sitoutuu maksamaan jäsenmaksun. Jäsenmaksu on voimassa aina kalenterivuoden, mutta jatkuu automaattisesti seuraavalle vuodelle, jos pelaaja ei erikseen irtisano jäsenyyttään. Aloitettuaan valmennustoiminnassa 1.7. jälkeen, pelaaja on velvollinen maksamaan vain 1/2-vuoden jäsenmaksun.
Halutessaan erota seurasta, pelaajan/huoltajan tulee erikseen irtisanoa jäsenyys lähettämällä irtisanoutumissähköposti osoitteeseen toimisto@hlk.fi.

 

10. Asiakastiedot

Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Käytämme asiakastietoja asiakassuhteiden hoitamiseen. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. HLK:n jäsen- ja asiakasrekisterin tietosuojaseloste.

 

11. Valokuvaus

Kauden aikana saatetaan satunnaisesti kuvata harjoituksia seuran mainontaa varten. Mikäli pelaajasta ei saa käyttää valokuvia HLK:n mainonnassa ja julkaisuissa, voi hän muuttaa kuvauslupaansa Tennisclubissa.

12. Valmennustoiminnan keskeyttäminen

Mikäli HLK joutuu keskeyttämään valmennustoiminnan äkillisesti HLK riippumattomista syistä (force majeure), toimitaan seuraavanlaisesti. Mikäli keskeytys kestää alle yhden kuukauden, HLK lisää peruuntuneet vuorot asiakkaan korvausjärjestelmään tai tarjoaa muuta korvaavaa valmennustoimintaa myöhemmin toiminnan jatkuessa. Alle yhden kuukauden keskeytys ei oikeuta valmennusmaksun hyvitykseen/palautukseen. Mikäli keskeytys kestää yli kuukauden, jo maksettuun valmennusmaksuun tehdään hyvitystä yli kuukauden menevältä ajalta.


HLK VALMENNUSSÄÄNNÖT 2023-2024Vastaanotettuaan harjoitusajan talvikauden 2023-2024 harjoitusryhmissä pelaaja/pelaajan huoltaja sitoutuu noudattamaan seuraavia sääntöjä:

Katso myös HLK:n VALMENNUSHINNASTO


1.Kausi

Valmennuksen harjoituskausi alkaa 14.8.2023 ja päättyy junioreilla 2.6.2024 ja aikuisilla 16.6.2024 

Huom! Harjoituksia ei pidetä

 • Itsenäisyyspäivänä 6.12.2023
 • Joululomalla 23.12.2022-1.1.2024
 • Pääsiäisenä 29.3-1.4.2024
 • Vappuna 30.4.-1.5.2024
 • Helatorstaina 9.5.2024

Poikkeuksista harjoituksissa tiedotetaan HLK:n kotisivujen etusivulla. Valmennus jatkuu samoissa ryhmissä joululoman jälkeen ilman erillistä ilmoitusta.

 

2.Harjoittelun lopettaminen kesken kauden

Valmennuksessa pelaaja/pelaajan huoltaja sitoutuu 2023-2024 harjoituskauteen neljän viikon irtisanomisajalla. Lopettamisilmoitus tulee lähettää kirjallisena sähköpostitse Esa Kinnuselle esa.kinnunen@hlk.fi. Pelaaja/pelaajan huoltaja on velvollinen maksamaan valmennusmaksut irtisanomisajalta.
Irtisanomisaika lasketaan päivästä, jolloin lopettamisilmoitus on lähetetty. Kirjallinen ilmoitus lähetetään sähköpostitse. Huomioithan että seuran jäsenyys tulee irtisanoa erikseen. (kts. kohta 9)
 

3.Sairauspoissaolot kauden aikana

Pitkäkestoisen sairastumisen tai loukkaantumisen sattuessa pelaajan/pelaajan huoltajan ei tarvitse maksaa harjoitusmaksuja kahden viikon omavastuun ylittävältä osalta. Tätä varten pitää esittää lääkärintodistus. Omavastuu lasketaan ilmoituspäivästä ja ilmoitus tehdään sähköpostitse osoitteeseen esa.kinnunen@hlk.fi

 
4.Harjoitusryhmä ja sen vaihtaminen

Peliajat tulevat näkyviin Tennisclubiin, joka on HLK:n sähköinen asiakastili. Pelaajalle lähtee sähköposti/muu viesti, kun peliajat ovat nähtävillä Tennisclubissa. HLK:lla on oikeus veloittaa yhden kalenterikuukauden mukainen kuukauden pelimaksu hinnaston mukaisella viikkohinnalla, jos pelaaja ei ota vahvistettua valmennuspaikkaa vastaan ja jättää vahvistetun peliajan perumatta.
Omaa ryhmää voidaan vaihtaa kauden aikana, jos jossain toisessa sopivassa ryhmässä on tilaa. Tällöin harjoitusmaksut muutetaan uuden ryhmän harjoituskertojen mukaiseksi vaihtopäivästä alkaen.

 

5.Harjoitusmaksut

Talvikauden harjoitusmaksut muodostuvat juniorivalmennuksessa siten, että kauden aikana seuran puolelta toteutunut harjoitustuntimäärä kerrotaan tuntihinnalla. U10:ssä harjoitusmaksujen suuruus ja tuntihinnat määräytyvät viikoittaisten harjoituskertojen määrän mukaan. Laskutettaviin harjoitustunteihin vaikuttavat viikoittainen harjoitusmäärä sekä pyhäpäivien ja lomien vuoksi perutut tunnit, mutta laskutettaviin harjoitustunteihin ei sen sijaan vaikuta se, kuinka monta kertaa pelaaja on paikalla harjoituksissa. Harjoituskauden aikana on 41 harjoitusviikkoa.

 

6.Harjoitusmaksujen maksaminen

Pelaaja (alle 18-vuotialla pelaajan huoltaja) sitoutuu maksamaan kohdassa 5 määritetyt harjoitusmaksut. Velvollisuuteen ei vaikuta se, kuinka monta kertaa pelaaja on ollut paikalla harjoituksissa.
Kauden laskutus tapahtuu neljässä erässä, kaksi erää syksyllä ja kaksi keväällä, pelaajan/pelaajan huoltajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
Jos pelaaja tarvitsee laskutuksessa erityisjärjestelyjä, hänen tulee olla harjoitusmaksuihin liittyen yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen toimisto@hlk.fi.
Sähköpostiosoitemuutokset tulee tehdä tennisclubissa.


7. Poissaolot harjoituksista ja niiden korvaaminen

Juniorivalmennuksessa ja U10 toiminnassa poissaoloja korvataan käytössä olevalla Tennisclubin korvausjärjestelmällä. Poissaolojen korvaus on näin ollen pelaajan vastuulla. Varastossa olevat pelikerrat ovat voimassa kuluvan vuoden loppuun asti tai niin kauan kun pelaaja jatkaa HLK:n jäsenenä.
Pitkäaikaisissa poissaoloissa pelaajalla on mahdollisuus saada vapautus maksuista kohdassa 3 ilmoitetuin ehdoin.

 
8. Tiedotus

Valmennukseen liittyvistä asioista tiedotetaan ensisijaisesti seuran kotisivuilla www.hlk.fi sekä sähköpostitse.

 

9. Jäsenyys

Valmennusta järjestetään vain HLK:n jäsenille. Aloittaessaan harjoittelun seuran harjoitusryhmissä pelaaja liittyy automaattisesti jäseneksi ja sitoutuu maksamaan jäsenmaksun. Jäsenmaksu on voimassa aina kalenterivuoden, mutta jatkuu automaattisesti seuraavalle vuodelle, jos pelaaja ei erikseen irtisano jäsenyyttään. Aloitettuaan valmennustoiminnassa 1.7. jälkeen, pelaaja on velvollinen maksamaan vain 1/2-vuoden jäsenmaksun.
Halutessaan erota seurasta, pelaajan/huoltajan tulee erikseen irtisanoa jäsenyys lähettämällä irtisanoutumissähköposti osoitteeseen toimisto@hlk.fi.

 

10. Asiakastiedot

Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Käytämme asiakastietoja asiakassuhteiden hoitamiseen. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. HLK:n jäsen- ja asiakasrekisterin tietosuojaseloste.

 

11. Valokuvaus

Kauden aikana saatetaan satunnaisesti kuvata harjoituksia seuran mainontaa varten. Mikäli pelaajasta ei saa käyttää valokuvia HLK:n mainonnassa ja julkaisuissa, voi hän muuttaa kuvauslupaansa Tennisclubissa.

12. Valmennustoiminnan keskeyttäminen

Mikäli HLK joutuu keskeyttämään valmennustoiminnan äkillisesti HLK riippumattomista syistä (force majeure), toimitaan seuraavanlaisesti. Mikäli keskeytys kestää alle yhden kuukauden, HLK lisää peruuntuneet vuorot asiakkaan korvausjärjestelmään tai tarjoaa muuta korvaavaa valmennustoimintaa myöhemmin toiminnan jatkuessa. Alle yhden kuukauden keskeytys ei oikeuta valmennusmaksun hyvitykseen/palautukseen. Mikäli keskeytys kestää yli kuukauden, jo maksettuun valmennusmaksuun tehdään hyvitystä yli kuukauden menevältä ajalta.